Utgivaransvar

www.boappa.se är en grundlagsskyddad databas

Om vårt utgivningsbevis

Vi på Boappa arbetar för att förenkla styrelsearbete och skapa bättre gemenskap i bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Därigenom bidrar vi till bättre boende och boendeekonomi.

Boappa.se har ett utgivningsbevis utfärdat av myndigheten för press, radio och tv vilket innebär att vår hemsida åtnjuter grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469).

Vårt utgivningsbevis innebär bland annat att de som lämnar uppgifter till oss har rätt att vara anonyma samt att av oss utsedd ansvarig utgivare, med de undantag som föreskrivs i det följande, ansvarar för innehållet på vår hemsida.

Personuppgifter

Information som publiceras på boappa.se kan innehålla personuppgifter. En följd av att boappa.se omfattas av utgivningsbevis är att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är tillämpligt, i den utsträckning det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Med rättigheter att publicera personuppgifter följer förstås ett stort ansvar och vi väger ständigt vår publicering av data innehållande personuppgifter mot individers integritet. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med dataskydd i vår Personuppgiftspolicy.

Information som omfattas av vårt utgivningsbevis

De delar av boappa.se som omfattas av vårt utgivningsbevis är bland annat följande information om bostadsrättsföreningar och samfälligheter:

  • Bostadsuppgifter om fastigheten (exv. adress, byggår, position, fastighetsbeteckning, antal bostadsrätter, antal hyresrätter).
  • Uppgifter om bostadsrättsföreningen eller samfälligheten (exv. organisationsnummer och markägande).
  • Bostadsrättsföreningens eller samfällighetens årsredovisning.

Användargenererat innehåll

På boappa.se förekommer uppgifter som är tillagda av våra användare, så kallat användargenererat innehåll. Detta kan exempelvis vara information om eller hänförligt till de bostadsrättsföreningar och samfälligheter som är kunder hos oss och som önskar publicering av viss specifik information. En del av denna information granskas av oss och omfattas därför av grundlagsskyddet.

Viss information förhandsgranskas däremot inte av vår ansvariga utgivare och omfattas därför inte av vårt utgivningsbevis. Detta kan exempelvis vara:

  • Föreningens beskrivning av sin verksamhet.
  • Föreningens trivselregler.
  • Frågor och svar.

Användargenererat innehåll som inte förhandsgranskas av vår ansvariga utgivare omfattas i stället av lagen om elektronisk anslagstavla (1998:112), vilket bland annat innebär att det är den som lämnar informationen som också ansvarar för innehållet. Detta får till följd att dataskyddsförordningen (GDPR) blir tillämplig på eventuell behandling av personuppgifter i det användargenererade innehållet. Föreningen är då personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter och ska säkerställa att den sker i enlighet med dataskyddsförordningens krav.

Användargenererat innehåll som inte förhandsgranskas av vår ansvariga utgivare är tydligt separerat från övrigt innehåll på boappa.se genom färgsättning och text.

Externt material och länkar

Boappa ansvarar inte för innehållet på sidor länkade från Boappa som innehas av tredje part. Utgivaransvaret omfattar endast innehåll som finns direkt publicerat på www.boappa.se.

Övrigt

Villkor avseende användning av boappa.se som inloggad registrerad användare finner du här. Har du några frågor gällande grundlagsskyddet eller utgivaransvaret är du välkommen att kontakta ansvarig utgivare på Mats.he@boappa.se.

Mer information om vad det innebär att ha utgivningsbevis för en databas hittar du hos Myndigheten för press, radio och tv.