Saker som tjuvar hatar: Den här nedrans appen!

Tjuvar gillar nämligen inte goda grannar.

  • OK/Checkmark
    Grannar som har koll.
  • OK/Checkmark
    Grannar som hjälper varandra.
  • OK/Checkmark
    Grannar som trivs i sin förening.
Saker som tjuvar hatar: Den här nedrans appen!
Dokument

Skapa ett tryggare grannskap.

Enligt Brottsförebyggande rådet skulle brottsligheten minska rejält med bättre grannsamverkan.*

Brottsligheten i bostadsområden kännetecknas av inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person – brott som med en god granngemenskap kan minskas märkbart.

En god kontakt med grannarna leder dessutom till en känsla av trivsel och samhörighet. En gemenskap som leder till ökat engagemang och bättre omhändertagande av området.

Därför finns Boappa. En app där grannar kan chatta med varandra och där styrelsen snabbt och enkelt kan nå ut med viktig information till alla medlemmar i en bostadsrättsförening eller samfällighet.

En app från Ourliving.

Boappa är Sveriges största app för grannkommunikation och är en tjänst från Ourliving. Vill du höra mer om Boappa eller testa appen i din förening? Kontakta oss eller ladda ned appen och registrera dig idag.

Välkommen till ett tryggare grannskap!

En app från Ourliving.