Björn Kristiansson

Brf Tullis i Lund

Ordförande

Boappa har förbättrat inkluderingen oerhört mycket i och med att alla medlemmar har tillgång till viktiga dokument och har koll på vad som händer i föreningen.

Nya medlemmar kan enkelt se vad som föregått i föreningen innan de blev medlemmar och får automatiskt åtkomst till alla väsentliga dokument, något som var omöjligt innan Boappa. Idag är alla överens om att verktyget är totalt oumbärligt.

Personligen vet jag inte hur vi skulle klara både praktisk kommunikation och samtidigt vara tillräckligt transparenta och kommunikativa i föreningen utan Boappa.

Jag anser att föreningar som inte har denna typ av verktyg kommer att ha svårt i klara sig i konkurrensen.