Alexander Mehlmann

Brf Träklotsen 2

Ordförande

Bara någon vecka efter att vi kom igång med Boappa blev det tydligt hur appen var till ovärderlig hjälp.

Vårt bredband låg nere under en längre period och vi i styrelsen behövde regelbundet nå ut med information till alla medlemmar. Med Boappa kunde vi snabbt adressera alla boende samtidigt, vilket var omöjligt tidigare.

Ett annat exempel är hur vi startat en chattgrupp för vår hissrenovering.
Via chatten kan alla inblandade följa projektets framfart och hålla sig informerade. Vi bedriver även ett omfattande arbete för att sänka kostnaderna i föreningen och med hjälp av appen kan vi engagera medlemmarna genom att skapa olika arbetsgrupper och tillsammans bidra till detta högaktuella mål.

Det hade inte varit möjligt utan ett verktyg likt Boappa som ger såväl horisontella som vertikala kommunikationsvägar.