Välj en sida

Underleverantörer

Boappa använder sig av de godkända underbiträden som framgår i tabellen nedan.

Firma Typ av tjänst Plats för behandling Legal mekanism för överföring
Exoscale Datalagring. Schweiz N/A
Amazon Web Services Orkestreringstjänst (Elastic Beanstalk), cachetjänst (ElasticCache) och E-postnotiser (Simple Email Service) Irland N/A
Google Firebase Sändande av pushnotifikationer. USA, Chile, Taiwan, Singapore och de platser på vilka Googles underbiträden finns, se https://firebase.google.com/terms/subprocessors EU-kommissionens standardavtalsklusuler
Cloudflare Tjänster för DNS och CDN. Globalt, se https://www.cloudflare.com/network/ och https://www.cloudflare.com/gdpr/subprocessors/ EU-kommissionens standardavtalsklusuler

 

Senast uppdaterad 2021-06-20