Välkommen till Spillersboda Vägsamfällighet

Spillersboda Vägsamfällighet är en samfällighetsförening i Norrtälje, Stockholms län.

Bostadsrättsföreningens primära bild
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Spillersboda Vägsamfällighet består av 24 fastigheter.

Omslagsbild