Välkommen till Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Slätmossen Västra Samfällighetsförening är en samfällighetsförening i Handen.

Slätmossen Västra Samfällighetsförening
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Slätmossen Västra Samfällighetsförening bildades 1982 och ligger i natursköna Handen. Samfälligheten består av 59 fastigheter med tillhörande garagelängor och gemensamhetsanläggningar.

Vi omgärdas av natur och friluftsområden med motionsspår

Boende i området är en stor mix av människor, allt från barnfamiljer till pensionärer.

Det här är vår förening.

Frågor & Svar

Samfällighet?

Expandera

Vad är en samfällighet?

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer och det är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen.

Vad innebär det att vara medlem i en samfällighet?

Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det är ägarna av deltagande fastigheter som är ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel garagen.

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande