Underleverantörer

Boappa använder sig av de godkända underbiträden som framgår i tabellen nedan.

FirmaTyp av tjänstPlats för behandlingLegal mekanism för överföring
ExoscaleDatalagring.SchweizN/A
Amazon Web ServicesOrkestreringstjänst (Elastic Beanstalk), cachetjänst (ElasticCache) och E-postnotiser (Simple Email Service)IrlandN/A
Google FirebaseSändande av pushnotifikationer.USA, Chile, Taiwan, Singapore och de platser på vilka Googles underbiträden finns, se https://firebase.google.com/terms/subprocessorsEU-kommissionens standardavtalsklusuler
CloudflareTjänster för DNS och CDN.Globalt, se https://www.cloudflare.com/network/ och https://www.cloudflare.com/gdpr/subprocessors/EU-kommissionens standardavtalsklusuler

Senast uppdaterad 2021-06-20