Välkommen till Samfälligheten Lantmätaren

Samfälligheten Lantmätaren är en samfällighetsförening i Sundsvall, Västernorrlands län.

Samfälligheten Lantmätaren
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Föreningen för Bäckebovägen 53 till Bäckebovägen 125.

Månadsavgiften är för närvarande 3800kr per hushåll vilket inkluderar: fjärrvärme, vatten, avlopp, sophämtning, snöskottning, sandning, kabel-TV, garage-el, gräsklippning, styrelsearvoden, färg för yttre underhåll samt administration.

Radhusägaren betalar själv hushållsel och sotning, all skötsel för det inre underhållet samt yttre underhållet för dörrar, fönster, samt plank och bodar och förlängningen av tomten på allmänningen

Det här är vår förening.

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande