Välkommen till Samfällighetsföreningen Betesvallen

Samfällighetsföreningen Betesvallen är en samfällighetsförening i Kalmar, Kalmar län.

Samfällighetsföreningen Betesvallen
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Samfällighetsföreningen Betesvallen bildades 1981 och ligger i natursköna Smedby, ca 1 mil utanför Kalmar. Samfälligheten består av 36 fastigheter med tillhörande garagelängor och gemensamhetsanläggningar.

Vi omgärdas av natur och friluftsområden med motionsspår, det är lika nära till kor och hästar som att ta sig in till stan. Det bästa av världar!!

Boende i området är en stor mix av människor, allt från barnfamiljer till pensionärer.


Det här är vår förening.

Frågor & Svar

Expandera

Vad är en samfällighet?

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer och det är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen.

Vad innebär det att vara medlem i en samfällighet?

Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det är ägarna av deltagande fastigheter som är ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel en parkeringsplats.

Samfällighetens gemensamhetsanläggningar?

Samfällighetsförening kan förvalta är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande