Välkommen till Sågbacken på nätet - samfällighet och sportstugeförening

Sågbacken på nätet - samfällighet och sportstugeförening är en samfällighetsförening i Bro, Stockholms län.

Sågbacken på nätet - samfällighet och sportstugeförening
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Vi som bor på Sågbacken är med i flera föreningar.
Sågbackens samfällighetsförening
En samfällighetsförening bildar man för att ta hand om sådant som bör skötas gemensamt av flera fastigheter inom ett område. Vår samfällighetsförening har hand om

En anläggning för dricksvatten (ga:1)
En anläggning för sjövatten (ga:1)
Vägar i området (ga:2)
Viss gemensam mark i anslutning till vägarna (ga:2)
Båtklubbens bryggor, uppläggningsplatser och klubbhus (ga:3)

Det här är vår förening.

Föreningens dokument.

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument.

Frågor & Svar

Samfällighetsföreningen

Expandera

Vad är gemensamhetanläggningen Vägar (ga:2)?

Vårt vägnät omfattar cirka 600 meter.

Från förrättningsbeskrivningen för Björknäs Ga:2:

Gemensamhetsanläggningen består av vägar och allmänna platser enligt karta. Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, parkeringsplats, vändplats, vägmärke.
Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning) och underhållas på ett sådant sätt att erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafiksäkerheten inte äventyras.

I ga:2 ingår tre grönområden (allmänningar) som föreningen sköter.