Välkommen till Karlshills Samf

Karlshills Samf är en samfällighetsförening i Vaxholm, Stockholms län.

Karlshills Samf
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Bostadsrättsföreningen Skogsdungen is located in the beautiful area of Skogsviken.

Many residents in the society likes the nature and gardening and hence we treasure our outdoor environment highly.

We enjoy sharing and have several services for sharing such as a carpool and a smart feature to borrow tools.

Det här är vår förening.