Välkommen till Jakobshöjdens 55+ boende

Jakobshöjdens 55+ boende är en ekonomisk förening i Västerås.

Jakobshöjdens 55+ boende

Det här är vår förening.

Många har missförstått vår boendeform och trott att detta är ett typ Äldreboende eller Servicehus, men det är det absolut inte. Som boendeform är detta helt vanliga hyresrätter, men 55+ betyder att man måste vara 55 år eller äldre för att flytta in. När man väl flyttat in, får man bo kvar så länge man vill och kan. Vi boende har tillgång till en reception, bemannad några timmar per dag genom hyresvärdens försorg, men behöver man någon form av vård eller omsorg får varje hyresgäst själv beställa detta från kommunal eller privat hemtjänstföretag.

Vi boende har en lokal förening Seniorerna Jakobshöjden som har som målsättning att stimulera till psykisk och fysisk aktivitet och välmående, att verka för god sammanhållning, ett gott kamratskap och att främja förutsättningarna för att ge oss boende ett rikare liv.

I vårt 55+ boende finns en etablerad tradition som utgår ifrån att man som inflyttad vill aktivt delta i några av de 30-tal aktiviteter och trivselfunktioner som erbjuds och som leds av boende på Jakobshöjden. Det betyder också att redan boende på Jakobshöjden gärna ser att det bland kommande nyinflyttade även finns kandidater som är villiga att ta roller som ledare för aktiviteter och trivselfunktioner för en tid, för att på detta sätt säkerställa fortsatt trivsel.

Se vidare vårt informationsblad "Seniorlägenhet på Jakobshöjden" där vi vill förmedla hur trivsamt vi har det – och vill ha det – som boende på Jakobshöjden.

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument