Välkommen till Hisingsparkens kolonistugeförening

Hisingsparkens kolonistugeförening är en samfällighetsförening i Göteborg.

Hisingsparkens kolonistugeförening