Välkommen till Hästängsudds Fastighetsägareförening

Hästängsudds Fastighetsägareförening är en samfällighetsförening i Åkersberga.

Hästängsudds Fastighetsägareförening

Det här är vår förening.

Klicka på knappen "kontakt" ovan om ni önskar komma i kontakt med styrelsen HFF

Inled gärna meddelandet med någon av nedan passande fråga:
Medlemsfrågor/Ekonomi
Mark-/trädvård
Gemensamma aktiviteter
Båtplats/Bryggor
Övrigt

Hästängsudds Fastighetsägarförening
Hästängsudds Fastighetsägarförening består f.n. av knappt 300 medlemmar och omfattas geografiskt av Hästängsuddsvägen, Svartgarnsvägen och Björnhammarsvägen med anslutande vägar samt Gunbovägen söder om Nantesväg
Föreningen äger och förvaltar ett antal markområden som bl a utnyttjas för våra brygganläggningar (inkl båtupptagningsramp), idrottsplats, lekplats, tre badstränder och i övrigt som grönområden.
Båtupptagningsrampen får endast utnyttjas av medlem.

Om ni vill komma i kontakt med HVF gå hit : https://hvf.hastangsudd.se/
HVF/vägföreningen ansvarar för byggande och underhåll inklusive vinterunderhåll i form av plogning, saltning och sandning av områdets ca 7 km vägar.
Det här är vår förening.

Kontakta styrelsen i Hästängsudds Fastighetsägareförening

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din mejladress

Meddelande till styrelsen