Välkommen till Fjäderskrudens samfällighetsförening

Fjäderskrudens samfällighetsförening är en samfällighetsförening i Umeå, Västerbottens län.

Bostadsrättsföreningens primära bild
SBAB illustration