Välkommen till Ekoxens Samfällighetsförening

Ekoxens Samfällighetsförening är en samfällighetsförening i Täby.

Ekoxens Samfällighetsförening
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Ekoxens Samfällighetsförening består av 35 fastigheter. Föreningens uppgift är att ta hand om de gemensamma anläggningarna i området. I den årsavgift varje husägare betalar ingår kostnader för drift av gatubelysning och underhåll av gemensamma anläggningar.

I området finns en park med fyra mycket gamla ekar och en lekplats som renoverades 2020.

Föreningen har en gemensam parkering och de fastigheter som inte har carport har plats i garagelänga.

Det här är vår förening.

Frågor & Svar

Om samfälligheten

Expandera

Hur stor är årsavgiften?

Årsavgiften är 4000:- för de fastigheter som har plats i garagelänga och 3600:- för de som har carport.

Har föreningen några gemensamma aktiviteter?

Två städdagar med korvgrillning anordnas varje år då vi samlas och sköter om våra gemensamma ytor.

Vad ingår i avgiften?

Drift och underhåll av våra gator, gatubelysning, garagelängor och gemensamma ytor.