Välkommen till Brf Välten I Göteborg

Brf Välten I Göteborg är en bostadsrättsförening i Göteborg.

Brf Välten I Göteborg

Det här är vår förening.

Vi är en bostadsrättsförening på Ramberget i Göteborg. Byggnaden är uppförd 1927 inom Lilienbergs stadsplan och ritad av Nernst Hansson.

Det här är vår förening.