Välkommen till Brf Sparfvenfelt

Brf Sparfvenfelt är en bostadsrättsförening i Johanneshov.

Brf Sparfvenfelt

Det här är vår förening.

Välkommen till Brf Sparfvenfelt!

Välkommen till bostadsrättsföreningen Sparfvenfelt på ett besök.

Föreningen bildades 2010 och består av 35 lägenheter.

Denna hemsida används främst för att informera våra medlemmar och de som är intresserade av att bo i vår förening.

Vårt hus byggdes 1936 och är ett s.k. barnrikehus.

Det ingår i ett av Stockholms första och mest konsekvent genomförda smalhusområden. Bebyggelsen följer idealet "hus i park" med luftig placering i omgivande naturmark. Husen har en enkel funktionalistisk utformning; smala lameller med flacka sadeltak och ljusa putsade fasader med strikta rader ospröjsade 2- eller 3-luftsfönster. Bebyggelsen uppvisar stor enhetlighet med har trots det en rik variation i enskilda detaljer, såsom fönsterplacering, entrépartier, balkonger m.m.

Det här är vår förening.