Välkommen till Brf Söderglimten

Brf Söderglimten är en äkta bostadsrättsförening i Stockholm, Stockholms län.

Brf Söderglimten
SBAB illustration

Fakta om föreningen.

Föreningen Brf Söderglimten äger 30 bostadsrättslägenheter adresserna Skogskärrsvägen 2H, Skogskärrsvägen 4A, Skogskärrsvägen 4F, Södervägen 21C och 1 ytterligare adress.

Baserat på uppgifter från föreningens årsredovisning

Brf Söderglimten

Fastigheten

Byggår2019
Antal bostadsrätter30 st
Boarea bostadsrätt-
Antal hyresrätter0 st
Brf Söderglimten

Förening

Org. nummer769634-1747
Äkta föreningJa
MarkägandeFriköpt
Aktiverat BoappaJa
Brf Söderglimten

Adresser

Skogskärrsvägen 2H
Skogskärrsvägen 4A
Skogskärrsvägen 4F
Södervägen 21C

Det här är vår förening.

BRF söderglimten är en välskött och trevlig förening i populära högmora.

Föreningen består utav totalt 30 bostäder uppförda som parhus och studiohus, byggda 2019.
20 stycken parhus. 13 st med storleken 146 kvm
7 st med storleken 57 kvm. Därutöver finns 10 studiohus/attefallshus.

Till varje bostad hör ett kallförråd samt 1 eller 2 parkeringsplatser.
Varje bostad har stora och fina uteplatser samt gräsytor som nyttjanderätt.


Det här är vår förening.

Frågor & Svar

Generellt om föreningens fastigheter

Expandera

När uppfördes fastigheterna?

2019

Vilka adresser ingår i föreningen?

Skogskärrsvägen 2 & 4, Telefongränd 6 & 8 samt Södervägen 21

Uppvärmningssystem?

Vattenburen golvvärme via frånluftsvärmepump (hus 57 kvm)
Vattenburen golvvärme + radiatorer via frånluftsvärmepump (hus 146 kvm)
Luft/luft värmepump (Attefallsbostäder/studiohus)

Ventilationssystem?

Frånluft med återvinning via frånluftvärmepump och tilluft via ventiler på fasad och fönster. För husen om 57 & 146 kvm.

Pax fläktar och freschdon i Attefallsbostäder/Studiohus.

Sophantering?

Avfallsskåp + fristående sopkärl (hushållssopor och kärl för matavfall). Sophantering ingår i avgiften.

Vilken typ av bostadsrättsförening är detta?

Det är en äkta förening

Gemensamma ytor?

Föreningen innehar en gemensam lekplats. Vid lekplatsen finns även en gemensam grillplats.

Övrig byggnadsteknisk information om fastigheterna?

Grund: Bottenplatta av betong med underliggande markisolering.
Fasad: Liggande träpanel
Fönster: 3 glas
Tak: Betongpannor

Parkering

Expandera

Vilka parkeringsmöjligheter finns i föreningen?

Samtliga medlemmar innehar 1 eller 2 parkeringsplatser enligt parkeringskarta. Parkeringarna ingår i avgiften.

- Till 57 kvm parhusen ingår 1 -2 parkeringsplatser.
- Till 146 kvm parhusen ingår 2 parkeringsplatser.
- Till Attefalls husen ingår 1 p-plats

Månadsavgift

Expandera

Vad ingår i månadsavgiften?

I avgiften ingår kallvatten, sophantering, kallförråd samt 1 eller 2 parkeringsplatser.

El

Expandera

Hur ser elavtalen i föreningen ut?

Varje bostad har individuellt abonnemang för elnät & elhandelsavtal.
Elnätet tecknas via vattenfall.
Elhandelsavtal är valfritt för varje medlem.

Bredband & Tv

Expandera

Bredband & tv?

Alla bostäder har indraget fiber. De boende ansvarar själva för val av leverantör gällande bredband och tv.

Mark & nyttjanderätter

Expandera

Vad gäller för mark och nyttjanderätter?

Samtliga bostäder har en altan som är upplåten med bostadsrätten.
I anslutning till varje bostad finns mark i enlighet med separat markbilaga. Inom markeringarna på markbilagan visas den yta som bostadsrättsägaren disponerar och nyttjar samt har skötselansvar för.
För byggnation, planteringar och dylikt på nyttjanderätter krävs styrelsens godkännande samt tillämpning av övriga regler som stadgarna säger.

Byggnationer och förändringar i bostäder

Expandera

Vad gäller för byggnation och förändringar utav bostäderna?

Varje bostadsrättsägare har ansvaret för det invändiga i bostadsrätterna. Se stadgarna för mer information.

Skall byggnationer på nyttjanderätter utföras krävs styrelsens godkännande.

Skall byggnationer utföras som påverkar föreningens fastigheter krävs styrelsens godkännande. Stadgarna visar tydligt på vad som ingår i föreningens ansvar och inte.

Ekonomisk förvaltare & medlemskap

Expandera

Vilken ekonomisk förvaltning har föreningen? Hur ansöker man om medlemskap?

Föreningens ekonomiska förvaltare är NABO.
Mäklarbild/utdrag från lägenhetsregister hämtas via (https://www.maklarservice.com/)

Medlemskap i Brf Söderglimten är ett krav för att överlåtelsen ska bli giltig. Medlemskapsansökan skickas till NABO. Se information på mäklarbilden. Medlemskapsansökan hanteras så snart ett styrelsemöte har ägt rum.