Välkommen till BRF Smältaren Falun

BRF Smältaren Falun är en äkta bostadsrättsförening i Falun.

BRF Smältaren Falun
SBAB illustration

Fakta om föreningen.

Föreningen BRF Smältaren Falun äger 31 bostadsrättslägenheter adresserna Slaggatan 42A, Slaggatan 42B, Slaggatan 44A, Slaggatan 44B och 2 ytterligare adresser.

Baserat på uppgifter från föreningens årsredovisning

BRF Smältaren Falun

Fastigheten

Byggår1935
Antal bostadsrätter31 st
Boarea bostadsrätt-
Antal hyresrätter7 st
BRF Smältaren Falun

Förening

Org. nummer769636-1042
Äkta föreningJa
MarkägandeFriköpt
Aktiverat BoappaJa
BRF Smältaren Falun

Adresser

Slaggatan 42A
Slaggatan 42B
Slaggatan 44A
Slaggatan 44B

Det här är vår förening. *

BRF Smältaren i Falun ligger vackert i Östanfors och med närhet till Kålgårdssjön och Faluån.
BRF Smältaren bildades 2018 i samband med övertagandet av de två fastigheterna Smältaren 2 och Smältaren 3. De två bostadshusen ligger i Östanfors mellan Södra Mariegatan och Smältaregränd. Föreningen innehar totalt 38 lägenheter samt ett antal verksamhetslokaler.
Av lägenheterna är i dagsläget 9 st hyresrätter och dessa kommer succesivt att säljas av.

Det här är vår förening. *

Föreningens dokument. *

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument. *

Frågor & Svar *

Trivselregler

Expandera

Ansvar för ordningen

Att bo här medför ett gemensamt ansvar. Alla bostadsrättshavare och föreningens hyresgäster ansvarar för att det är ordning och reda både i och utanför våra hus. Därför har styrelsen tagit fram och beslutat om dessa ordningsregler. De är till för vår gemensamma trevnad. Alla som bor här är skyldiga att rätta sig efter dessa regler. Du har inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen, dess medlemmar och dess hyresgäster. Alla ska trivas!

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller för alla som vistas inom vår fastighet. De gäller för dig som bostadsrättshavare och för de hyresgäster som föreningen har. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för de som är hyresgäster i andra hand (andrahandsuthyrning).

Regler

1. Medlem i föreningen är skyldig att känna till våra stadgar

2. Var aktsamma om föreningens egendom

3. Lägenhet eller annat utrymme får inte användas till annat ändamål än vad det är avsett för. Det innebär t.ex. att lagring av tillhörigheter inte får ske i trapphus eller källargångar. Dessutom innebär det att balkonger endast ska nyttjas till vad som är att betrakta som normalt för balkonger och inte som t.ex. lageryta.

4. Om skada uppstår på föreningens egendom ska du genast kontakta Komfast.
Om du som medlem är osäker på vad som är ditt respektive föreningens ansvar ska du kontakta stryrelsen.

5. Du får inte utan styrelsens tillstånd göra större förändringar i bostaden.
Mer om detta finns att läsa i våra stadgar.


6. Den som har husdjur ska se till att djuret inte åsamkar skada på föreningens eller enskild medlems egendom. Du har även ett ansvar för att ditt djur inte stör dina grannar. Ditt djur får inte springa löst inom fastighetsområdet.

7. Störande ljud ska undvikas mellan klockan 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster, högt ljud på musikanläggning, tv eller liknande. Borrning med slagborrmaskin och liknande får endast ske vardagar klockan 08.00 till 18.00 på vardagar och klockan 10.00-16.00 på helger.

8. Grillning med kol eller briketter får inte utföras på balkonger eller i direkt anslutning till fastigheterna.

9. Rökning är inte tillåten inne i våra lägenheter. Rökning är tillåten på balkongerna, men du får inte slänga fimpar från balkongen.

10. Parkering får endast ske på markerade platser.

11. Grundregeln är alltid: ”Visa hänsyn, så trivs vi tillsammans”.

Vad händer om inte reglerna följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och dess medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande