Välkommen till Brf Oljan 10

Brf Oljan 10 är en bostadsrättsförening i Stockholm.

Brf Oljan 10

Det här är vår förening.

Vår förening är vackert belägen på Åsöberget, Södermalm. Vi har närhet till både Vitabergsparken och Sofia kyrka. Fastigheten är byggd 1931 och består av 61 lägenheter i två trappuppgångar varav 25 lägenheter på Åsögatan 196 och 36 lägenheter på Ploggatan 2.

Vi är en aktiv förening med god sammanhållning. Vi ser det som en självklarhet att du som flyttar hit engagerar dig i föreningen. Vi strävar efter att ha ett gott flöde i styrelsen för att så många som möjligt ska ha god insikt över sitt boende.

Husets historia

Under 1980-talet förbättrades standarden väsentligt då en en totalsanering och renovering av fastigheten genomfördes.

Det här är vår förening.

Frågor & Svar

Mäklarinfo

Expandera

Underhåll och renoveringar:

Kontinuerligt underhåll följs enligt plan.

● Nya stammar för vatten/ avlopp samt el inkl elstigare under renovering 1986 - 87
● Stamspolning 2002
● Upprustning av entréer, hissar och trapphus 2005
● Stamspolning samt ytskiktsrenovering av källaren 2010
● Delvis utbytta tvättmaskiner och torktumlare, balkonger byggda på 8 lgh och takterrass på en vindslägenhet 2013
● Installation av fiberbaserat fastighetsnät 2015
● 3 nya tvättmaskiner och 2 nya torktumlare installerade 2016
● Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) upprättat genom Cupola 2016
● Godkänt OVK utförd 2017
● Installation av ny UC färdig början på 2018
● Total renovering av fasad, fönster och kungsbalkonger 2018
● Stamspolning 2020
● Relining av bottenplattan - september 2023
● Nytt nyckelsystem med blipp installerat 2023

Huset


● Byggår: 1931
● Föreningen äger marken
● Vilka adresser har föreningen bostadshus? Åsögatan 196 och Ploggatan 2
● Antal lägenheter: 61
● Total lägenhetsyta: 2962 kvm
● Antal lokaler: Inga
● Planerat stambyte: Nej
● Typ av uppvärmning: Fjärrvärme, vattenburna radiatorer.
● Typ av ventilation: Mekaniskt frånluftssystem.
● Tillåten köksfläkt i lägenheten: Kolfilterfläkt (ej motordriven) eller fläkt med utblås i lägenheten.
● Fönster: 2/3-glas
● Trappstädning: Sköts av städfirma
● Anordnar ni gemensam höst- och vårstädning? Ja.
● Gemensamma utrymmen: Soprum för hushållssopor och matavfall (grovsopor och återvinning
lämnas på återvinningsstationer), innergård, vädringsbalkonger, cykelrum med direktingång från gatan, två tvättstugor med vardera två tvättmaskiner, två torktumlare och ett torkskåp
● Parkering: Boendeparkering på gatan. Boendeparkeringstillstånd erhålles genom Gatu- och Fastighetskontoret, http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Boendeparkering/.
● Lägenhetsritningar: Finns digitaliserade och finns på Stadsbyggnadskontoret.
● Energideklaration: Energiförbrukningen är 166 kWh/m² och år, varav el 15 kWh/m².

Finns det planer på att bygga lägenheter på vinden?

Finns redan

Har ni installerat fiber i lägenheterna?

Vi har gruppavtal för fiber och internet via coax med ComHem/Tele2. Alla lägenheter har fiber
installerat i lägenheterna och en obligatorisk kostnad tillkommer på avgiften för alla lägenheter. Om man vill ha ytterligare TV-kanaler eller högre hastighet på internet kan man beställa det och då tillkommer en separat avgift på mellanskillnaden.

Föreningen

Expandera

Formalia

Namn: Brf Oljan 10
Organisationsnummer: 769603-4615
Organisationsform: Bostadsrättsförening
Är bostadsrättsföreningen äkta: Ja
Innehar lägenheterna egna reparationsfonder? Nej.
Accepteras delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn? Ja, minsta andel tio procent.
Accepteras juridisk person som köpare? Nej

Avgift

Expandera

Uttas överlåtelse- och pantsättningsavgift?

Ja, föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet och en pantsättningsavgift på 1 procent av samma belopp. Överlåtelseavgiften betalas av köparen. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Planeras någon ändring av månadsavgiften och när ändrades den senast?

Nej inte i dagsläget. Avgiften ändrades i januari 2023.
Senast uppdaterat 2024-06-30.

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme och vatten, basutbud för kabel-tv (ComHem/ Tele2), källar- eller
vindsförråd. Avgift för internet och balkong tillkommer på avgiften och redovisas separat.

Övrigt

Expandera

Tas beslut om medlemskap endast på möten eller kan det tas löpande?

Både och

Hur snabbt kan ni bevilja medlemskap?

Normalt cirka en månad.

Har ni några önskemål innan ni godkänner medlemskapet?

Nej. Administrationen sköts via vår förvaltare Storholmen Förvaltning

Vart skickas in- och utträdesansökningarna?

Skicka överlåtelseavtal samt utträde/ ansökan om medlemskap tillsammans med frankerat svarskuvert till
BRF Oljan 10
Storholmen Förvaltning AB
Pastellvägen 6
121 36 Johanneshov

Märk kuvertet “Överlåtelse BRF Oljan 10” Blankett finns att ladda ner från hemsidan.

Vem har hand om pantförteckningen?

Storholmen Förvaltning AB

Ekonomisk förvaltare?

Storholmen Förvaltning AB

Teknisk förvaltare?

Storholmen Förvaltning AB

För Boende

Expandera

Andrahandsuthyrning

Du måste i god tid ansöka och ha styrelsens medgivande för att hyra ut din bostad i andra hand. I regel medges inte längre tid för andrahandsuthyrning än 12 månader samt att det skall finnas godtagbara skäl såsom tillfälligt arbete, studier på annan ort eller liknande.

Det är aldrig godkänt att hyra ut sin lägenhet till juridisk person, AirBnB eller liknande. Kolla alltid med styrelsen först om du är osäker.

Ladda ner blanketter för ansökan, fyll i och skriv under. Styrelsen vill gärna ha referens från tidigare hyresvärd på personen/-erna som hyr så att de sköter sig och betalar hyra. Skicka kopia på kontrakt, ansökan om tillstånd och referensunderlag till Storholmen Förvaltning så tar styrelsen beslut om godkännande vid nästkommande styrelsemöte.

Avfallshantering

Ett större soprum finns på Ploggatan 2, där endast väl paketerade hushållssopor samt matavfall kan lämnas i särskilda kärl. Allt annat måste var och en själv transportera bort.

De närmaste återvinningsstationerna finns på Bondegatan (mittemot nr 79) och på Folkungagatan 141-143 där tidningar, kartonger, plast, glas, metall och batterier kan slängas.

Det finns även en mobil miljöstation för miljöfarligt avfall som kommer med jämna mellanrum till bl a återvinningsstationen på Bondegatan och Nytorget. Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall och grovsopor ska lämnas på stadens återvinningscentraler.

Återvinningscentraler är till för t ex grovsopor som möbler, vitvaror, hemelektronik, glödlampor, porslin och farligt avfall. Mer information finns på Stockholms Stads hemsida eller på avfallsportalen Sopor.nu. Närmaste inlämningsplats för grovsopor är Roslagstulls Återbruk som ligger på Cedersdalsgatan 7 (i Vanadisberget).

Julgranar kan lämnas på Vintertullstorget efter jul.

Renovering i lägenhet

Styrelsens krav och rekommendationer

Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande. Lämna in en arbetsbeskrivning! Det kan du göra genom att mejla styrelsen på info@storholmen.se.
Du kan måla om eller byta möbler men utöver det så stäm alltid av med styrelsen först vad som gäller. Missar man något kan det bli kostsamt att behöva återställa eller bygga om enligt regler och lagar.

Om du avser att ändra planlösningen eller flytta på golvbrunnen, avlopp m.m. måste du också lämna in en ritning där det tydligt framgår vilka förändringar som planeras. Läs föreningens stadgar (särskilt §5-9) samt de lagar och normer som gäller.

Styrelsen kräver att man renoverar sitt badrum enligt branschregler (se nedan). Om du anlitar ett bransch-anslutet företag, renoverar de efter branschreglerna. Styrelsen rekommenderar att rör inte byggs in i väggen.

Företaget du anlitar ska följa någon av följande sammanslutningars branschregler: Säker Vatten AB, BKR, GVK.

Tänk på…

… att ventilationsdonet INTE får byggas för eller flyttas.
… att det INTE är tillåtet att installera vattenburen golvvärme, utan endast el.
… att föreningen INTE ansvarar för av medlem utfört arbete eller för framtida skador orsakade av medlems renoveringsarbeten. Detta ansvar förblir alltid hos bostadsrättshavaren.
… att om arbetet orsakar skada på grannens tak måste detta åtgärdas på bekostnad av dig som renoverar.
... att värme, vatten, ventilation, fönster, tak, väggar och golv ägs av föreningen och får inte ändras utan skriftligt godkännande från styrelsen.
... att det ljudisolerade skiktet i taket inte får borttagas.Störningar

Badrumsrenovering medför alltid störande ljud för grannarna. Innan arbetet påbörjas ska trapphusets boende informeras. Närmaste grannar bör muntligen informeras. Dessutom ska anslag sättas upp på anslagstavlan i trapphusets entreplan. Anslaget ska visa:

lägenhetsnummer
bostadsrättshavarens namn och telefonnummer
under vilken period arbetet pågår
Normal arbetstid är 07.00-16.00.