Välkommen till Brf Monopolet

Brf Monopolet är en bostadsrättsförening i Södertälje.

Brf Monopolet

Det här är vår förening.

1921 köpte Tobaksmonopolet fastigheten Lejonet 6. Den användes sedan som lager och för tillverkning av tobaksprodukter. 1947 tillverkades 2 miljoner John Silver om dagen. 1967 avvecklades Tobaksmonopolets verksamhet i Södertälje.
2015 förvärvade Brf Monopolet fastigheten Södertälje Lejonet 6. Sedan har PEAB som totalentreprenör genom om- och tillbyggnad skapat 58 bostadslägenheter och två lokaler i den gamla fabriksbyggnaden.
I mars 2018 skedde inflyttning. Nästan alla bostadsrätterna är olika. Takhöjden varierar från 2,4 m till 3,6 m. Ett trapphus liksom en bostadsrätt har en stor marmortrappa i Kolmårdsmarmor från den gamla tiden.
Stadsantikvarien har gett föreningen anvisningar om vad som får göras med fasaden och balkonger.

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument