Välkommen till Brf Måseskär 3

Brf Måseskär 3 är en bostadsrättsförening i Johanneshov.

Brf Måseskär 3

Det här är vår förening.

Brf Måseskär 3 består av en 50-talsfastighet på Paternostervägen 46-58 i södra delen av Hammarbyhöjden. Föreningen består av 45 lägenheter.

Som granne har vi grönområdet Nytorps gärde. Vi har även gångavstånd till Nackareservatet som bjuder på vildmarksnatur, golf och bad. Är du istället sugen på stadspuls har du cirka 5 minuter till T-banan Blåsut och därifrån cirka 5 minuter på tåget till Södermalm.

Klicka dig vidare på hemsidan för att lära dig mer om vår förening.

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument

Frågor & Svar

Vanliga frågor

Expandera

Finns parkeringsplatser i föreningen och vad kostar de?

Föreningen har parkeringsplatser som kostar 350 kr/månad. Vi har även laddplatser för elbilar, de parkeringsplatserna kostar 550 kr/månad plus elen en laddar för. För att få en parkeringsplats finns det en kö att ställa sig i hos vår ekonomiska förvaltare. Oftast går det att få parkeringsplats efter ganska kort väntetid.

Planerar föreningen kommande avgiftshöjning?

Beroende på kostnad för kommande fasadrenovering kan avgiften komma att höjas.

Planeras några större renoveringar på fastighet/gård?

Ja, vi planerar för fasadrenovering 2024. Men det är lite beroende på vilka anbud vi får in. Kommer det vara alldeles för dyrt i dagens läge så kommer vi avvakta ett tag.

Har föreningen någon bostadsrättstilläggsförsäkring?

Föreningen har ingen kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Alla medlemmar måste således teckna egen.

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår värme, vatten, TV och fiberanslutning via Bahnhof.

Vad finns det för gemensamma lokaler och faciliteter?

Föreningen har gemensam tvättstuga, snickarrum, cykel- och barnvagnsrum, återbruksrum och källarförråd (varje lägenhet har två förråd som tillhör lägenheten). Vi har även sortering för matavfall.

Har föreningen några hyreslägenheter?

Föreningen har tre hyresrätter.

Har föreningen amorterat något sedan årsredovisningen? Hur mycket i så fall?

Vi amorterar 91 000 kr/kvartal.

Vilka större renoveringar av fastigheten har genomförts?

2020: Underhåll berörande bl.a portar och dörrar.
2019: Obligatorisk ventilations kontroll.
2019: Stamspolning.
2018: Spolning av dagvattenledningar.
2017: Ombyggnation av lokal till lägenhet.
2016: Fiber.
2014: Stambyte el i källaren.
2014: Obligatorisk ventilations kontroll.
2012: Byte av värmecentral samt injustering av systemet.
2012: Radonsanering.
2010: Tilläggsisolering vind.
2010: Relining avlopp.
2006: Stambyte.

Har ni någon begränsning på max antal ägare vid delat ägande?

Vi ser helst inte fler än tre ägare.

Är det köparen eller säljaren som står för överlåtelseavgiften? Vad är summan?

Köparen står för avgiften som ligger på 1190 kr.

Vad har ni för TV- och bredbandsleverantör?

Tele2 och Banhof

Omförhandlades tomträtten 2020 och fortlöper därför till och med 2030?

Ja

Finns det tillhörande förråd till lägenheterna?

Det tillhör ett förråd och en matkällare per lägenhet, båda i källaren. Exakt vilka borde framgå av lägenhetens aktuella köpekontrakt.

Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid styrelsemöte? Och vart ska denna skickas?

Beslut om medlemsskap sker löpande. Skicka till:
BRF Måseskär 3
Paternostervägen 56, nb
121 49 Johanneshov

Finns årsredovisningen från 2022?

Ja, vi har sedan dess dock bytt förvaltare till Nabo som nu ansvarar både för ekonomisk och teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel.