Välkommen till Brf Marielund 1

Brf Marielund 1 är en bostadsrättsförening i Solna.

Brf Marielund 1

Det här är vår förening.

Välkommen till Brf Marielund 1!
Bostadsrättsföreningen ligger i området Frösunda i Solna med närhet till både Hagaparken, Brunnsviken, Ulriksdals slottspark och den nya Arenastaden.

Föreningen äger en fastighet i vilken det totalt inryms 67 lägenheter och en lokal. Huset är uppfört av JM och färdigställdes 2011.

Postadress:
Brf Marielund 1
Gustav III:s Boulevard 92
16974 Solna

Är du medlem i föreningen skapa en användare och/eller logga in genom knappen här ovan.

Det här är vår förening.

Frågor & Svar

Generellt

Expandera

När byggdes huset?

Byggnaden färdigställdes år 2011.

Hur många lägenheter/lokaler finns det i föreningen?

Vi har 67 bostadslägenheter och en affärslokal. Lokalen är uthyrd till en hud- och fotvårdsklinik.

Finns det parkeringsplatser i föreningen?

Vi förfogar över totalt 44 garageplatser. Av dessa är 37 enkelplatser avsedda för bil, varav 2 är handikapplatser. Dessutom finns 2 dubbelplatser, där innehavaren alltså har plats för två bilar, men där den ena står inparkerad framför den andra. Tre (3) MC-platser finns också att tillgå. Vi har oftast viss kö.
Enkelplatserna kostar för närvarande 1 100 kr/månaden, dubbelplatserna 1 650 kr/månaden och MC-platserna 275 kr/månaden.

20 stycken av garageplatserna är utrustade med laddboxar för elbilar. En aktiverad elplats kostar för närvarande 1 210 kr/månaden + 2,30 kr/kWh.

Vilka gemensamma utrymmen finns det?

Vi har parkering för cyklar och barnvagnar inomhus. Utomhus finns cykelställ under tak. Någon övernattningslägenhet eller lokal för medlemmarna finns däremot inte. Vi har heller ingen gemensam tvättstuga.

Ekonomi

Expandera

Värme, vatten, el, bredband, digital-TV och telefoni – vad ingår i avgiften?

Huset är anslutet till fjärrvärmenätet. Värme och kallvatten ingår i avgiften. Kostnad för varmvatten och elförbrukning tillkommer. Vi mäter varmvatten- och elförbrukningen för respektive lägenhet och debiterar sedan medlemmen kostnaden för den faktiska individuella förbrukningen i efterskott.

Vid en överlåtelse hamnar, till följd av efterskottsdebiteringen, således den utträdande medlemmens förbrukning för de senaste månader på den tillträdande medlemmens avgiftsavier. Det är brukligt att detta regleras i likvidavräkningen via mäklaren.

Föreningen har avtal med Ownit för bredband, digital-TV och bredbandstelefoni. Föreningen debiterar i sin tur medlemmarna. I abonnemanget ingår kanalutbudet "Ownit Flex" för TV:n (där det varje månad finns möjlighet att, utöver grundutbudet, välja åtta ”favoritkanaler”) och internetuppkoppling 700-1000 Mbit/s.

Finns det några planerade avgiftshöjningar?

Vid styrelsemötet i november 2023 beslutade styrelsen, till följd av ökande kostnadsnivåer för löpande utgifter som exempelvis fjärrvärme samt höjda räntor, att höja årsavgifterna med 10% från och med 1:a januari 2024.

Har föreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna?

Ja, föreningen har tecknat bostadsrättstillägg som tillägg till fastighetsförsäkringen gemensamt för bostadsrättshavarna.

Medlemskapsfrågor

Expandera

Vem kan bli medlem?

Vi förutsätter att köparen är en fysisk person som ska bosätta sig i lägenheten.

Till vilken adress ska ansökningshandlingarna skickas?

Du skickar dem till föreningens ekonomiska förvaltare, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, på följande adress:
Brf Marielund 1, c/o MBF, Box 581 721 10 Västerås.

När och hur tas beslut om medlemskap?

Styrelsen beslutar om medlemskap på ett styrelsesammanträde. Styrelsen har normalt ett sammanträde i månaden utom på sommaren. I mån av tid kan medlemskapsförfrågningar behandlas mellan ordinarie styrelsemöten efter erhållandet av dokument från vår ekonomiska förvaltare.

Tar föreningen ut överlåtelse- och pantsättningsavgifter?

Ja, det gör vi. Överlåtelseavgiften (2,5 % av prisbasbeloppet) betalas av köparen.
Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet och tas ut av pantsättaren.

Till vilken adress ska underrättelser om pantsättning skickas?

Handlingarna kan skickas direkt till Mälardalens Bostadsrättsförvaltning på följande adress: Brf Marielund 1, c/o MBF, Box 581 721 10 Västerås.

Vart vänder jag mig om jag vill ha mer information?

Du kan kontakta MBF på telefon 021-40 33 00. De tillhandahåller mäklarinformation. Föreningens styrelse når du enklast genom att skicka e-post till styrelsen@brfmarielund1.se.
Lämna gärna ditt telefonnummer så kan du få svar på telefon.

Ekonomisk förvaltning

Expandera

Vem är föreningens ekonomiska förvaltare?

Vid frågor rörande avgifts- och hyresavier, utdrag ur lägenhetsregistret för egen lägenhet m.m., kontakta vår ekonomiska förvaltare MBF.

Måndag, onsdag-fredag 8-16.
Tisdag 8-18.

021 - 40 33 00

info@mbf.se
www.mbf.se

Kontakta styrelsen i Brf Marielund 1

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din mejladress

Meddelande till styrelsen