Välkommen till Brf Lugnet i Sjöstaden

Brf Lugnet i Sjöstaden är en bostadsrättsförening i Stockholm.

Brf Lugnet i Sjöstaden

Det här är vår förening.

Välkommen till bostadsrättsföreningen Lugnet i Sjöstaden. Hos oss finns 116 lägenheter om 2-5 r.o.k. samlade runt en grönskande innergård med vackra planteringar, bersåer med sittplatser och gott om lekutrymme.

I föreningen finns ett garage med 59 st bilplatser och 3 st MC-platser att hyra. Samtliga är laddplatser. I miljörummet kan glas, metall, plats, kartong och elavfall sorteras. Föreningen har energiklass C och har ett kollektivt bostadsrättstillägg vilket därmed inte behövs i den privata hemförsäkringen.

Det här är vår förening.

Frågor & Svar

Allmänt om föreningen

Expandera

Vilket år färdigställdes fastigheten?

2019

Vilken fastighetsbeteckning har föreningen?

Brf Lugnet i Sjöstaden är en äkta förening med fastighetsbeteckningen Stockholm Vågdalen 2.

Hur många lägenheter består föreningen av?

116, samtliga bostadsrätter.

Finns bygglov för balkonginglasning?

Till föreningen finns ett beviljat bygglov för att glasa in balkongen. Ett separat avtal för balkonginglasning finns och som skickas in till styrelsen för att beviljas.

Finns det kommersiella lokaler i föreningen?

Ja, det finns två stycken. Båda är uthyrda.

Finns det gemensamma utrymmen i föreningen?

Det finns garage, barnvagnsförråd, cykelrum och miljörum. Till de gemensamma utrymmena finns en innergård med planteringar, gräsmatta och sittplatser. Gården delas med angränsande Stockholmshem. På gården finns också den kommunala förskolan Vågdalen.

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår värme, bredband, TV och telefoni.

Vad tillkommer utöver månadsavgiften?

El och varmvatten debiteras som faktisk förbrukning och läggs på innehavarens hyresavi.

Hur sköts drift och förvaltning?

Föreningen har handlat upp löpande drift och underhåll på entreprenad, där ingår även gårdsskötsel och städning av trapphus och entréer.

Vad gäller för tv, bredband och telefoni?

Till varje hushåll ingår 100/100 mbit/s bredband, ett ip-telefoniabonnemang och grundutbud Ownit IP-tv. Utöver det så går det att beställa till fler tv-kanaler.

Behövs bostadsrättstillägg på hemförsäkringen?

Nej, föreningens försäkring har ett kollektivt bostadsrättstillägg som omfattar samtliga boende.

Vilken energiklass har föreningen?

Brf Lugnet i Sjöstaden har Energiklass C vilket kan berättiga till grönt bolån beroende på vilken bank man tecknar sina lån hos.

Uppvärmning sker med fjärrvärme och el.

Har föreningen ett garage?

Till föreningen hör ett garage med 59st bilplatser, varav 2 st är är handikapplatser, samtliga är laddplatser. Det finns även 3st MC-platser. För att erhålla en p-plats finns en kortare kölista som hanteras av styrelsen.

Vad kostar en garageplats?

För närvarande kostar en p-plats 2000kr/månad. För elladdplats tillkommer kostnaden för faktisk elförbrukning. En MC-plats kostar 400kr/månad.

Planeras några större reparationer eller ombyggnader?

Under sommaren 2023 installerades solceller på föreningens tak. Dessa beräknas generera ca 88 000 kWh/år.

Finns beslut om några avgiftsförändringar?

Avgiften för 2024 kommer höjas med 20% per den 1 januari 2024.

Policy angående andrahandsuthyrning?

För att få hyra ut lägenheten i andrahand ska skriftlig ansökan ställas till styrelsen godkännande. Föreningen tar ut en administrativ årlig avgift om 10% av prisbasbeloppet fördelat på antal månader som lägenheten är uthyrd.

Accepteras juridisk person som köpare?

Nej, brf Lugnet i Sjöstaden accepterar inte juridiska personer som köpare.

Accepteras delat ägarskap; tex mellan barn och förälder?

Ja, minsta ägarandel ska uppgå till 10 %. Det finns ingen annan begräsning på max antal ägare än ovanstående.

Uttas överlåtelseavgift?

Ja, en överlåtelseavgift om 2,5% av prisbasbeloppet tas ut av köparen.

Vem är ekonomisk förvaltare?

Föreningen använder sig av Fastum för ekonomisk förvaltning.

Vart skickas ansökan om in- och uträdesansökan?

Avtal och medlemsansökan skickas till Styrelsen, brf Lugnet i Sjöstaden, Vävar Johans gatan 28, 120 70 Stockholm.

Äger föreningen marken?

Ja, marken är upplåten med äganderätt.

Hur kommer jag i kontakt med styrelsen?

Du kommer i kontakt med styrelsen via:
-formuläret på hemsidan
-e-post till styrelsen@brflugnet.com
-genom post till Styrelsen brf Lugnet i Sjöstaden, Vävar Johans gata 28, 120 70 Stockholm.

Kontakta styrelsen i Brf Lugnet i Sjöstaden

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din mejladress

Meddelande till styrelsen