Välkommen till Brf Löjtnantshjärtat

Brf Löjtnantshjärtat är en bostadsrättsförening i Göteborg.

Brf Löjtnantshjärtat

Det här är vår förening.

Bostadsrättsföreningen är belägen i Kvibergstaden i Göteborg. Föreningen ligger i ett område med goda kommunikationer in till centrala stan men samtidigt med naturen runt knuten. Ta en promenad längs vackra Säveån, besök ett myllrande Kvibergs marknad eller utforska Kvibergs Parks många möjligheter till idrott och utomhusaktiviteter. Här bor du för att trivas!

Föreningen är en del av Öster om Bellevue samfällighetsförening och är även medlem i Fastighetsägare i Gamlestaden, som samverkar med kommun, myndigheter och lokala näringslivsidkare för en trygg och hållbar stadsutveckling.

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument

Frågor & Svar

Information till mäklare

Expandera

Förbud mot affischering och uppställning av entrédörrar

Det råder affischerings- och skyltningsförbud i hela Kvibergsstaden.
För att minimera risken att obehöriga vistas i trapphusen är det inte tillåtet att ställa upp entrédörren till trapphuset. Dessutom saknas det en uppställningsfunktion i dörrmekaniken och motorn tar skada när entrédörren ställs upp med en sten eller liknande. Vänligen hänvisa spekulanter till att använda porttelefonen alternativt ringa till ansvarig mäklare.

Nycklar och nyckeltaggar

Vid tillträdesdagen är säljaren skyldig att överlämna en komplett uppsättning om fem nycklar och fem nyckeltaggar till köparen. Saknas en nyckel eller nyckeltagg måste säljaren kontakta föreningens tekniska förvaltare Esplanad för att ersätta det som saknas till självkostnadspris.

Delat ägande

Föreningen tillåter att flera personer står som ägare, dock är lägsta andel 90/10.

Juridisk person som köpare

Föreningen tillåter inte en juridisk person som köpare.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna hållas innan juni månads utgång.

Radonmätning

Någon radonmätning är inte utförd och finns heller inte med i planeringen. Föreningens mark är beläget i ett lågriskområde för radon, det vill säga mark som utgörs av silt eller lera.

Spisfläkt

Det är inte tillåtet att installera en riktig fläkt. Ventilationssystemet tillåter endast kolfilterfläkt.

Tvättstuga

Det finns ingen gemensam tvättstuga i föreningen, samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

Gemensamma arbetsdagar

Det finns inga speciella åtaganden för medlemmar i nuläget. Den löpande driften utförs av olika förvaltare och betalas via månadsavgiften.

Ansökan om medlemsskap

Bostadsrättsförsäljningar, överlåtelser, medlemskapsansökan och eventuella tilläggsavtal lämnas in av dig som mäklare via Nabos mäklartjänst maklarservice.nabo.se. I de ärenden där överlåtelse är i form av bodelningsavtal, gåvobrev och bouppteckning kan medlem registrera ett ärende i Nabos kundportal, nabo.se. Medlemmen loggar in med BankID, bifogar bodelningsavtal/gåvobrev/bouppteckning och blir därefter kontaktad av Nabo.

Månadsavgiften

Eventuella beslut om ändringar av månadsavgiften tas i samband med att nästkommande års budget fastslås under sista kvartalet varje år. Kontakta föreningen om du vill veta om det planeras för förändringar i månadsavgiften.
Detta ingår i månadsavgiften:
- Bostadsrättstillägg för hemförsäkring. Boende måste dock skaffa en egen hemförsäkring.
- Telefoni, TV och bredband.
- Uppvärmning och kallvatten.

Parkering och cykelförråd

Expandera

Bilparkering

Föreningen förfogar över 38 parkeringsplatser som är belägna på tre gator i anslutning till fastigheten som hyrs ut till föreningens medlemmar. 15 av dessa är utrustade med laddstolpar. Samtliga parkeringsplatser förmedlas via kösystemet i Nabos kundportal. Köpare kan ställa sig i kön tidigast från inträdesdatum i föreningen. En parkeringsplats får inte överlåtas direkt från säljare till köpare, det gäller även om platsen inte nyttjas av säljaren under uppsägningsperioden.
Pris för parkeringsplats: 500 kr/mån
Pris för parkeringsplats + nyttjande av laddstolpe: 700 kr/mån

Cykelparkering

Föreningen har ett cykelförråd på Aspirantgatan som är inrett med cykelställ i två våningar. Det finns även cykelställ utomhus i anslutning till fastigheten.

TV, bredband och telefoni

Expandera

TV, bredband och telefoni ingår i månadsavgiften

Föreningen har ett gruppavtal med Telenor som innefattar telefoni, IP-TV (T-1 Bas) och bredband 250/250 Mbit/s. Det är möjligt att uppgradera sitt TV-utbud och internethastighet separat. Telenor Stream ingår även i gruppavtalet.
Medlemmar ansvarar själva för att kontakta Telenor i samband med tillträde och utträde av lägenhet för att ansluta eller avsluta sin personliga kundbild hos Telenor gällande utrustning och personliga tjänstetillval.

El och varmvatten

Expandera

Individuell mätning och debitering

Varje hushåll betalar för sin faktiska energiförbrukning. Mätaren sitter i elskåpet. El- och varmvattenförbrukning avräknas och faktureras 4 gånger/per år via månadsavin. Flyttavräkning regleras mellan inflyttande och utflyttande medlem.
Avräkningsperioder:
1 feb–30 apr, debiteras på avi avseende juli.
1 maj–31 jul, debiteras på avi avseende oktober.
1 aug–31 okt, debiteras på avi avseende januari.
1 nov–31 jan, debiteras på avi avseende april.

Förrådsutrymmen

Expandera

Lägenhetsförråd är belägna i källaren på Kadettgatan 1

Det finns inga vindsförråd eller gemensamma vindsutrymmen utöver källarförråden. Av föreningens 70 lägenheter saknar vissa lägenheter förråd. Stäm av med säljaren om det finns tillhörande förråd till aktuellt objekt. Föreningen förfogar över ett extraförråd som går att hyra för 250 kr/mån. Till detta är det separat kö.

Kontakta styrelsen i Brf Löjtnantshjärtat

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din mejladress

Meddelande till styrelsen