Välkommen till Brf Husknuten

Brf Husknuten är en bostadsrättsförening i Åkers styckebruk.

Brf Husknuten

Det här är vår förening.

Bostadsrättsföreningen Husknuten ligger i Åkers Styckebruk cirka 70 km från centrala Stockholm.

Att bo i Husknuten är nästan som att bo i eget radhus. Egna entrér och små tomter finns till varje lägenhet. Lägenheterna på nedre plan har dessutom en större uteplats på baksidan av lägenheterna.

Många av lägenheterna gränsar till jordbruksmark eller skogsområde, vilket gör många utplatser till en lugn oas, nästan som om du var på sommartorpet.

Området ligger i slutet av en återvändsgata vilket gör området barnvänligt, vi har dessutom en lekplats placerad mitt i området för dom mindre barnen.

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument

Frågor & Svar

Grunduppgifter om föreningen

Expandera

När byggdes fastigheten Rapsen 1

Fastigheten byggdes av Theodor Andersson 1989-1990

Är föreningen med i någon intresseorganisation

Ja, föreningen är medlemmar i Bostadsrätterna, en obunden intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.

Vem sköter föreningens ekonomiska förvaltning

Föreningen köper ekonomisk förvaltning av SBC

Vad är föreningen för typ av bostadsrättsförening

Brf Husknuten är en sk äkta bostadsrättsförening

Mäklarinformation

Expandera

Vart skickar man medlemsansökningar och kontrakt vid försäljning

Dessa skickas till vår förvaltare
Brf Husknuten
c/o SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL
, för snabb hantering, e-posta kopior på handlingarna även till info@husknuten.net

Vissa lägenheter har inredningsbar/inredd vindvåndning.

Gavellägenheter har inredningsbar eller inreddvind. Medlem får själv bekosta inredning av vind om man så önskar. Vid inredning skall byggstartsanmälan göras till kommunen så att medlemmen får den information aom behövs, gällande byggnationen.

Föreningen klassar inte om lägenheten utan uppgifterna i lägenhetsregistret kvarstår, det betyder att andelstal inte förändras eller att kvm som föreningen uppger ökas.

Vid försäljning skall alltid det av föreningens angiva kvm anges, samt eventuella extra kvm anges som bi area där det tydligt framgår att agivna kvm inte är inhämtade från föreningen. Dvs en 3 med inredd vind är en 3:a.

Parkering

Det ingår 1 parkering till varje lägenhet, dom små lägenheterna 1,5 rok har enbart parkeringsplats. Alla lägenheter större än 65 kvm har en carportsplats med förråd.

Man kan hyra extra parkeringplats om man så vill, kostnaden för denna är fn 155 kr i månaden (uppdaterad december 2022) och då ingår motorvärmaruttag.

Uttaget får EJ användas för laddning av fordon.

Kontrakt för extra parkering kan inte överlåtas vid försäljning utan kontraktet blir uppsagt när tidigare medlem säljer och avslutar sitt medlemskap i föreningen.

Avgiftsjusteringar

Avgifterna planeras vara oförändrad under 2024.
(Uppdaterad januari 2024)

Större renoveringar/investeringar

Föreningen kommer under 2024-2025 utföra reparation av fönsterpartier samt genomgång av samtliga betongtrappor.

Föreningen planerar även möjlighet att laddning av el/hybrid bilar. Vi planerar att låta föreningen fatta beslut gällande den förändringen på stämmor 2024.

(Uppdaterad januari 2024)

För blivande medlemmar

Expandera

Besiktning vid försäljning

Vid försäljning sker ingen besiktning av lägenheten av föreningen.
En köpare kan aldrig begära att eventuella brister som faller under medlemmens underhållsansvar skall åtgärdas av föreningen.

Skyldigheter och ansvar

Ny medlem övertar säljarens ansvar och skyldigheter gentemot föreningen.

Parkeringsplats

Extra parkering är möjlig att hyra, kontakta styrelsen för aktuell köstatus och pris, om gamla ägaren hyrde extra parkering så sägs den upp i samband med att ny medlem tillträder lägenheten.

Välkommen till Brf Husknuten

I samband med tillträde till lägenheten får ni information om föreningen, ordningsregler mm.

Ni bör även registrera er som användare av BoAppa, där finns all information om ert boende.

Andrahandsuthyrning tillåts det?

Ja, föreningen tillåter andrahanduthyrning enligt stadgarnas 15 §

"En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen get sitt samtycke."

Hyr man ut sin lägenhet i andrahand utan styrelsens godkännande bryter man mot stadgarnas 19 § och kan således förlora rätten till sin lägenhet.

En boende som hyr i andrahand skall alltid följa föreningens trivselregler och brott mot dessa kan leda att ägaren av bostadsrätten förlorar sin lägenhet enligt 19 §.

Styrelsen godkänner andrahandsupplåtelse/uthyrning med 6 månader åt gången, är det andrahandsupplåtelse inom ägarens familj så kan styrelsen bevilja länge period i speciella fall.

Eventuell förlängning skall inkomma styrelsen senast 1 månad innan tidigare godkännande går ut.

Blankett för ansökan för andrahands uthyrning (finns under sektionen dokument)
https://files.boappa.com/1612713947458-andrahandsansokan.pdf

Kontakta styrelsen i Brf Husknuten

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din mejladress

Meddelande till styrelsen