Välkommen till Brf Gröna Oasen

Brf Gröna Oasen är en bostadsrättsförening i Stockholm.

Brf Gröna Oasen

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument

Frågor & Svar

Generellt

Expandera

När bildades föreningen?

Föreningen registrerades 2007-01-15. Fastigheten var färdigställd vid årsskiftet 2008/09 och inflyttning under våren 2009.

Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening?

Äkta.

Antal bostadsrätter?

38 st.

Antal hyresrätter?

Det finns inga hyresrätter i föreningen.

Antal lokaler samt verksamhet i dessa?

3 stycken – Balkong Förlag, flyttade in 2009. – X-shape Fitness AB, flyttade in 2016. – Eva Melke, flyttande in 2012.

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, vatten, bredband 1Gb/1Gb (Bahnhof), IPTV grundutbud (Sappa)

Finns det några gemensamhetslokaler?

Nej.

Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage?

I föreningen finns ett garage med platser till elbil, bil, moped samt lastcyklar. För närvarande finns inga lediga platser. Det finns en kortare kö till parkeringsplatserna.

Har stambyte genomförts? Om så är fallet årtal för detta.

Nybyggt.

Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal för detta.

Nybyggt.

Typ av ventilation?

Mekanisk, tilluft under fönster, frånluft via köksfläkt/badrum.

Typ av uppvärmning?

Fjärrvärme. Elgolvvärme i badrum.

Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?

Nej.

Finns det något övrigt som en köpare bör informeras om?

I paragraf 5 i våra stadgar står det att man måste ha för avsikt att bosätta sig i föreningen för att bli godkänd som medlem. Man kan alltså inte köpa en lägenhet i föreningen enbart för att ha den som en investering. I linje med detta kan man exempelvis inte köpa en lägenhet i föreningen med syfte att låna ut den till sina vuxna barn eller barnbarn, eller köpa en lägenhet i föreningen och förvänta sig att få tillstånd att hyra ut den eller liknande.

Finans

Expandera

Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats?

Avgiftsnivån utvärderas löpande. En långsiktig ekonomisk plan har utarbetats och dess grund är att avgiftsnivån ska vara förutsägbar och ska inte behöva höjas vid en ökning av räntan eller vid oväntade händelser. Trots en långsiktig förväntad inflationstakt om 2 procent följer den ekonomiska planen en höjning av avgiften med 1 procent per år. Ett gynnsamt ekonomiskt läge har medgett ett antal avvikelser från denna långsiktiga plan i form av avgiftssänkningar: 2010: Avgiftssänkning om 15% 2016: Avgiftssänkning om 20% 2020: Avgiftssänkning om 2% När större amorteringar har utförts har det ackompanjerats av en avgiftsfri månad i januari. Det har inträffat åren 2013-2015 och 2019-2021. I o m inflation och högre räntor har avgiften höjts 17% för 2023 och 8,5% 2024.

Tar föreningen ut överlåtelseavgift?

Ja, 2,5 % av BB som betalas av säljaren.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?

Ja, 1 % av BB.

Kontakta styrelsen i Brf Gröna Oasen

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din mejladress

Meddelande till styrelsen