Välkommen till Brf Flustret 19

Brf Flustret 19 är en bostadsrättsförening i Solna.

Brf Flustret 19

Det här är vår förening.

Brf flustret är en bostadsrättsförening på Gustafsvägen 10,12 och 14. Här bor vi ett lugnt och skönt område nära till kommunikationer, shopping, restauranger, natur och trevliga grannar såklart.

Vi i styrelsen tycker det är viktigt att alla vi som bor här är aktiva och tar eget ansvar för att vår förening ska gynna oss. Tillsammans äger vi och förvaltar husen och vi kan göra vår förening ännu mer trivsam.

På hemsidan kan du ta del av årsredovisning, årsberättelse, våra stadgar samt information som kan vara viktig för dig som intresserad av vår bostadsrättsförening.

Behöver du komma i kontakt med styrelsen så maila på flustret19@gmail.com

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument

Frågor & Svar

För dig som mäklare

Expandera

Gjorda reparationer och förbättringar sedan år 2003

2022 Relining av samtliga stammar
2021 Installation av fiber
2020 Totalrenovering av gårdsbjälklag innergård samt uppgradering av ventilation i delar av föreningens lokaler
2020 Radonmätning utförd (godkänd)
2019 Renovering av föreningslokalen, samt ytterligare totalrenovering av hyreslokal (MH Drift och Fastighetsservice)
2017 Byte av elstigar och elcentraler
2016 Ommålning av samtliga trapphus
2015 Byte av trapphusbelysning
2015 Isolering av vindar
2014 Hissbyten
2013 Total fasadrenovering samt säkerhetsanordningar tak, för bland annat snöras
2012 Byte av samtliga fönster trä/aluminium 3 glas
2011 Renovering av balkonger. Bauersystem installerat
2008 Byte av liggande avloppsstammar, källarplan
2003 Totalrenovering av parkeringsdäck

Löpande underhåll av tvättstugor och värmesystem. Spolning och filmning av stammar. PVC samt OVK.

Särskilt vid försäljning

- Föreningen är klassad som en äkta förening.
- Föreningen äger marken som fastigheterna är uppförda på
- Det finns ingen upplåten mark till någon lägenhet
- För information om husets energianvändning hänvisas till anslag i entréerna
- Ägare av bostadsrätt i föreningen ska vara folkbokförd på adressen, lägenheten får således inte användas som s.k. övernattningslägenhet
-Juridisk person accepteras inte som medlem i föreningen
- Föreningen accepterar delat ägandeskap med krav på minsta ägarandel om tio procent och max tre ägare
- Överlåtelseavgift om 2,5 % av gällande basbelopp debiteras köparen. Pantsättningsavgift om 1 % av gällande basbelopp per lånenummer debiteras pantsättaren
- Föreningen använder sig av Boappa som kommunikationskanal

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat försäkring för bostadsrättstillägg via Trygg Hansa. Enskilda medlemmar behöver således inte teckna särskild sådan.

Allmän information

Föreningen uppdaterar löpande plan för investeringar. Det finns nio parkeringsplatser via kösystem. Fastigheterna inrymmer två tvättstugor, cykelförråd, barnvagnsrum samt vinds- och källarförråd. Vi har en trevlig gemensam gård med sittplatser och möjligheter att grilla. 2021 installerades det in fiber i de allra flesta lägenheterna, bekostad av bostadsrättsinnehavaren.
I månadsavgiften ingår värme och vatten.