Välkommen till Brf Blomstra på Limhamn

Brf Blomstra på Limhamn är en äkta bostadsrättsförening i Malmö, Skåne län.

Brf Blomstra på Limhamn
SBAB illustration

Fakta om föreningen.

Föreningen Brf Blomstra på Limhamn äger 21 bostadsrättslägenheter adresserna Höbalsgatan 6, Höbalsgatan 8, Höbalsgatan 14, Höbalsgatan 16 och 5 ytterligare adresser.

Baserat på uppgifter från föreningens årsredovisning

Brf Blomstra på Limhamn

Fastigheten

Byggår2019
Antal bostadsrätter21 st
Boarea bostadsrätt-
Antal hyresrätter0 st
Brf Blomstra på Limhamn

Förening

Org. nummer769634-1291
Äkta föreningJa
MarkägandeFriköpt
Aktiverat BoappaJa
Brf Blomstra på Limhamn

Adresser

Höbalsgatan 6
Höbalsgatan 8
Höbalsgatan 14
Höbalsgatan 16

Det här är vår förening.

Brf Blomstra är en liten förening på 21 radhus beläggna i Elinegård, som ligger mellan Limhamn och Hyllie i Malmö. Som granne ligger naturreservatet Malmö kalkbrott.

Radhusen är 93-109 kvm och stod klara i december 2018. De är i två plan med en urban arkitektur och traditionella, stadsmässiga fasadmaterial såsom tegel, puts och obehandlat trä.

Med endast några minuter både till havet och till Hyllie, så erbjuder boendet både närhet till strand och storstaden.

Välkomna med era frågor!

Det här är vår förening.

Frågor & Svar

ATT ÄGA EN BOSTADSRÄTT

Expandera

Vad är en bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?

Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

Varför betalar man en månadsavgift?

Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

Hur fungerar det med parkering?

Några månader innan tillträde till din nya lägenhet skickar vi ut en anmälan om parkering. Platserna fördelas sen i turordning efter när avtal tecknades.

Vad får jag göra i min bostadsrätt?

Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan, men du får gärna bjuda på fika!

Vad ansvarar föreningen för?

- fasader
- yttertak
- trapphus och hissar
- vatten- och avloppsstammar
- ventilation
- källare och vind
- elledningar
- värmesystemet

BRF BLOMSTRA PÅ LIMHAMN

Expandera

Allmänt om föreningen

Brf Blomstra är en äkta bostadsrättsförening.

Hur kommuniceras information ut till de boende?

Vi i föreningen använder en intern kommunikationsapp och denna hemsida är främst för övriga, så som mäklare och nya grannar.

Vad är föreningens stadgar?

Stadgarna hittar du bland annat här på hemidan under dokument. Det är viktigt att ha tillgång till föreningens stadgar. Stadgarna är ett särskilt regelverk som gäller för föreningen och dess medlemmar.
I stadgarna framgår till exempel vilka krav som ställs för medlemskap i föreningen, vilka avgifter föreningen får ta ut, när årsstämma ska hållas och motioner lämnas in och vem som ansvarar för vad när det kommer till underhåll och reparationer. Stadgarna skiljer sig mellan olika bostadsrättsföreningar och även om du tidigare bott i en bostadsrättsförening är det inte säkert att samma regler gäller i din nya förening. är viktigt att ha tillgång till föreningens stadgar.

Hur fattas beslut i föreningen?

Årsstämma hålls varje år. Om det behövs kan även extra föreningsstämma hållas. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och det är på stämman föreningsdemokratin utövas och du kan använda dig av din rösträtt. Det
är viktigt att närvara på föreningsstämmor, både för att utöva din beslutanderätt men också för att du ska veta vad som händer i föreningen.
Styrelsen måste alltid kalla till en föreningsstämma enligt reg- lerna i föreningens stadgar. Kallelse får aldrig ske tidigare än sex veckor innan eller senare än två veckor innan stämman. Det är vanligt att kallelse sker genom utdelning i de boendes postlådor och av kallelsen framgår vad stämman ska avhandla.
Om du vill att stämman ska besluta i en viss fråga kan du lämna in en motion till årsstämman. Av stadgarna framgår ofta när motionen kan lämnas in. Så länge motionen kommit in i rätt tid ska frågan behandlas på stämman.

Källsorterar ni?

Ja, i BRF Blomstra finns kärl för glas, metall, plats, matrester, kartong, tidningar och brännbart.

Vad är det för uppvärmningssystem?

Frånluftvärmepump. Vattenburen golvvärme/radiatorer.

Finns det planer för framtida renoveringar?

Då husen byggde 2017/2018 så finns det inga planerade renoveringar?

Vad finns det för parkeringsmöjligheter?

I föreningen finns det 31 parkeringsplatser, varav 21 är i carport. Det finns även 4 platser med laddstolpar för elbilar. Vanlig parkeringsplats kan hyras för 300 kr/mån, elbilsplats för 600 kr/mån och plats i carport för 500 kr/mån. Kösystem tillämpas.

Finns det fiber?

Föreningen är ansluten till digitaltv, telefoni, och 100/100 Mbit/s fiberoptiskt bredband via Comhem.

Finns det tvättstuga?

Nej, men samtliga radhus är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

Vem kan jag kontakta för fler frågor?

Kontakta gärna styrelsen på brfblomstra@gmail.com