Välkommen till Brf Åriket 2 (senast uppdaterat 2023-12-20)

Brf Åriket 2 (senast uppdaterat 2023-12-20) är en bostadsrättsförening i Uppsala.

Brf Åriket 2 (senast uppdaterat 2023-12-20)

Det här är vår förening.

Välkommen till Brf Åriket 2. Vår bostadsrättsförening har 72 lägenheter och ligger i Kungsängen, Uppsala.

Föreningen erbjuder modernt, genomtänkt och bekvämt boende med nära till city, resecentrum och stadspulsen. Nära till Fyrisån och fina promenader längs åstråket, nära till Stadsträdgården via Hamnspången. Granne med Anna Petrus Park och flera andra härliga parker i närområdet.

Åriket 2 delar innergård och garage med Åriket 1.

I området finns livsmedelsbutik samt restauranger och service

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument

Frågor & Svar

FAQ för mäklare

Expandera

Är föreningen en äkta förening?

Ja

Nyckelhantering vid överlåtelse?

Överlämning av lägenhetsnycklar får ej ske mellan säljare och köpare utan ska ske via BYGGBESLAGs ombud. Detsamma gäller fjärrkontroll(-er) till garageporten.

Kontaktuppgifter ombud:

AB Byggbeslag Lås & Säkerhet

Kungsgatan 107

753 18 Uppsala

Telefon 010-163 68 00

info.uppsala@byggbeslag.se

Överlåtnings- och pantsättningsavgift?

Överlåtelseavgift motsvarande 2,5% av prisbasbelopp betalas av bostadsrättshavaren (köparen).

Pantsättningsavgift motsvarande 1% av prisbasbelopp betalas av pantsättaren (köparen).

Planerade större renoveringar eller andra projekt?

Nej.

Vi har nyligen avslutat ett projekt gällande utbyggnad av totalt 40 laddningsstationer för elbilar.

Beslutade avgiftshöjningar

Nej,
Senaste höjning av avgiften skedde 2024-01-01 med 9,5%.

Ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår värme och kallvatten. Varmvatten debiteras efter egen förbrukning. Obligatorisk avgift för TV/Bredband tillkommer, se nedan.

Observera att månadsavgiften inkluderar bostadsrättstillägget.

Garageplats?

- Garageplats för bil kostar 1000 kr/månad
- Laddplats för bil kostar 1200 kr/månad plus laddad mängd el. Vid uppstart debiteras en engångskostnad om 3000kr.
- MC-plats kostar 450 kr/månad och mopedplats kostar 300 kr/månad

Lediga garageplatser för bil och MC finns för tillfället, men inga laddplatser är för närvarande lediga.

Observera att garageplats inte ingår i bostadsrätten utan är ett avtal utöver. Hyresavtalet omfattas därför inte av bostadsrättslagen utan Jordabalken.

För fråga gällande tillgänglighet, kontakta garageansvarig Tilda Axelsson via mail: tilda.axelsson@agilent.com

Förråd och cykelrum?

Ett förrådsutrymme ingår för respektive bostad. Dessa finns belägna i låsta förrådsrum i källaren.

Föreningen har också två låsta cykelrum belägna i garaget och gemensamma låsta förråd för rullstolar och barnvagnar finns i respektive trappuppgång. I garaget finns en yta för uppställning av lådcyklar då dessa inte ryms i cykelrummen.

Kabel-tv och bredband?

Telia Triple Play, 100/100 Mbit/s, kostar fn 250 kr/månad.


Delat ägande?

Tillåts för gifta par eller samboende i enlighet med sambolagen (2003:376).
Delat ägande tillåts även för vuxet barn till bostadsrättsinnehavare om barnet äger min 10% av bostadsrätten.

Juridisk person som köpare?

En juridisk person får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva bostadsrätt.


Hyra ut i andra hand?

En bostadsrättsinnehavare får endast hyra ut bostaden i andra hand om det godkänns av styrelsen, vilket prövas i varje enskilt fall i enlighet med gällande lagstiftning och prejudikat.


Har föreningen några lokaler eller gemensamma utrymmen så som - tvättrum, gästrum, etc.?

Nej

Finns gemensamma trädgårdsmöbler/utegrill?

Vi delar gård med Brf Åriket 1. Det finns en pergola, gräsyta, lekplats och även kolgrill. Dessa är inte bokningsbara.


Radonmätning?

Senast genomförd 2022 utan anmärkning.


Energimätning?

Senast genomförd 2015. Energideklaration giltig till februari 2025. Huset har energiklass C.


Vart skickas ansökan om medlemskap?

Ansökan ska skickas till föreningens ekonomiska förvaltare:

Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF)

Box 581, 721 10 VÄSTERÅS

E-post: info@mbf.se

När uppdaterades hemsida senast?

Senaste uppdatering skedde 2024-05-16.

Kontakta styrelsen i Brf Åriket 2 (senast uppdaterat 2023-12-20)

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande