Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roddaren 29

Bostadsrättsföreningen Roddaren 29 är en bostadsrättsförening i Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Roddaren 29

Det här är vår förening.

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roddaren 29!

En ekonomiskt stabil förening och välskött fastighet med 34
lägenheter på Kungsholmen i Stockholm – Inedalsgatan 17 och Kronobergsgatan 22. Vi har nära till hela Fridhemsplans utbud av affärer, service och kollektivtrafik.

Bostadsrättsföreningen Roddaren 29 är en av de äldsta i Stockholm. 2010 fyllde vår förening 100 år. Läs mer om byggnaderna och omgivningen under sektionen historik.

Det här är vår förening.

Föreningens dokument

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument

Frågor & Svar

Uppgifter om föreningen

Expandera

Uppgifter om föreningen

FÖRENING
Bostadsrättsföreningen Roddaren 29 är ett privatbostadsbolag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed ett äkta privatbostadsbolag (dvs. en äkta bostadsrättsförening).

ORGANISATIONSNUMMER
702001-8029

När bildades föreningen?
Den bildades 1910 och husen byggdes 1911.

ADRESS
Bostadsrättsföreningen Roddaren 29
Inedalsgatan 17
112 33 Stockholm
Postadress för fakturor, titta under sektionen "Information till våra leverantörer"

ANTAL LÄGENHETER
Det finns 34 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt.

LOKALER
Två lokaler/förråd i källaren på ca 20 m2.

FASTIGHETENS VÄRDEÅR
1929

GODKÄNNS JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej.

UPPVÄRMNING
Fjärrvärme, ingår i avgiften.

VATTEN
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

EL
Varje lägenhet har egen mätare placerad i källaren. I samband med stamrenoveringen 2021/22 byttes till 3-fas till samtliga lägenheter. Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för elinstallationerna och dragning av ledningar inne i lägenheten. Ska något modifieras, måste behörig elektriker anlitas.

GAS
Hushållsgas finns i fastigheten.

ELDSTAD
Varierar, vissa lägenheter har kakelugnar eller öppen spis. I många lägenheter är de tyvärr borttagna. Av de som finns går några att elda i. Medlemmen bekostar själv tätning i de fall eldning inte är tillåten.

KABEL TV
Digitalt grundutbud ingår i avgiften. Leverantör - Tele2.

BREDBAND
250 Mbit/s från Tele2, tillkommer som obligatorisk avgift.

EKONOMISK FÖRVALTNING
Den ekonomiska förvaltningen sköts av Simpleko.

Kundtjänst nås genom att logga in med ditt personnummer och bank-id på portalen på www.simpleko.se och skapa ett nytt ärende under rubriken "Ärenden".

Simpleko hanterar även överlåtelser & pantförskrivningar, liksom uppdatering och utdrag ur lägenhetsregistret. De hjälper även styrelsen med rådgivning i frågor som rör föreningens administration och i vissa fastighetsjuridiska frågor.

Kontakta alltid Simpleko angående frågor om:
1. Lägenhetens andelstal
2. Lägenhetens yta - uppmätt 1925.
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar.
4. Registrerad ägare till lägenheten
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde
8. Inre (lägenhets-) fond (reparationsfond)

TEKNISK FÖRVALTNING
Föreningens tekniska förvaltare och fastighetsskötare är SVEFAB.

Telefonnummer för felanmälan: 020-544 022
Mailadress för felanmälan: info@svefab.com

PARKERING
Gatuparkering på stadens mark, så kallad "Boendeparkering". Avgiftsbelagt enligt stadens tariff. I kvarteret finns flera garage som normalt har lediga platser för uthyrning.

UNDERHÅLL OCH REPARATIONER
1. Vertikala avloppsstammar inklusive anslutningar till samtliga kök och badrum byttes senast 2021/22.
2. Samtliga våtrum renoverades i samband med stambytet 2021/22.
3. Elmatning uppgraderades till 3-fas till samtliga lägenheter i och med stambytet 2021/22.
4. Ventilationen förbättrades i kök och badrum i samband med stambytet 2021/22. Det installerades även luftventiler i fönsterkarmar samtidigt.
5. Del av fasader renoverade år 2000.
6. Taken bättringsmålas löpande.
7. Värmeundercentral liksom värmekulvert under gården installerades 2009.

AVGIFTSHÖJNING
Årlig uppräkning om 3% sker från januari månad. Övriga eventuella avgiftshöjningar meddelas via Boappa.

HANDLÄGGNINGSTID VID ÖVERLÅTELSE
Föreningens hantering behöver fem-sex veckor.

UT OCH INFLYTTNING
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektiver utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

ÖVERLÅTELSEAVGIFT
Betalas av köparen.

PANTSÄTTNINGSAVGIFT
Betalas av pantsättaren.

UPPLÅTELSEAVGIFT
Nej.

STYRELSE 2023/2024
Sofia Ulfvin (styrelseordförande)
Tim Johansson (kassör)
Johanna Lundsgård (sekreterare)
Fanny Pontán (suppleant)

Information till nya medlemmar

Expandera

Välkommen till föreningen!

Vi hoppas att du/ni kommer att trivas i den nya lägenheten! Fastigheten, vi gemensamt, äger heter Inedal 7.

Lägenheterna i de två husen är 1:or, 2:or, en 3:a och en 4:a.

Källare och vindar
Källarna inrymmer tvättstuga, samlingsrum och ett förråd vardera till respektive medlem.
I källaren under Inedalsgatan finns även en toalett och dusch.

På vindsplan finns förråd som är numrerade med respektive lägenhetsnummer.

Gården
Disponeras fritt av medlemmarna. Förutom cykelställ finns stolar och bord som tillhör föreningen. Gårdshuset är soprum för hushålls- och matavfall.

Det är trevligt att bo i ett hus där det är rent och snyggt och det är viktigt att allt fungerar.
Det finns några ordningsfrågor som vi alla ska känna till och leva efter:

Hissen
Våra hissar har en del år på nacken. Tänk på att stänga grind och dörr ordentligt, annars kan inte nästa person trycka hissen till sig.

Grovsopor
Grovsopor slängs inte i soprummet utan vid våra närliggande återvinningsstationer på Kungsholms Strand eller Polhemsgatan 37. I soprummet slängs endast hushållsavfall.

Vind/trapphus/källarutrymmen
Inga ägodelar får förvaras utanför bostad eller vindsförråd. Lämna inte kvar en massa bråte vid avflyttning.

Bredband
250 Mbit/s bredband från Comhem/Tele2.

Tvättstuga
Bokning görs via Boappa. Lämna utrymmet i det skick du själv vill finna det i.

Balkonger
Balkongerna är föreningens ansvar vad gäller underhåll och säkerhet. Dock är den enskilde medlemmen skyldig att hålla ordning och skotta bort snö. Balkongen är heller inget skrotupplag.

Namnskylt
Snygga enhetliga namnskyltar gäller, bekostas av respektive lägenhetsinnehavare.
Ta med föregående ägares skylt till närliggande gravyrbutik/nyckelservice. Ex:

Kjellgrens Maskingravyr
Pilgatan 15
11233 Stockholm.
Telefon: 08-651 48 00.

Renovering/ombyggnad
Ytskiktsarbeten gör varje medlem som man vill med, själv eller med hjälp av yrkesfolk. Men om du planerar mer omfattande renoveringsarbeten som ombyggnad/rivning/rör/badrum/el måste du ha styrelsens godkännande innan arbetena påbörjas.

Tre olika renoveringskategorier föreligger:
1. Ytskicks renovering/”Lättare renovering”.
Åtgärd av den boende: Ingen

2. Större renovering som inte kräver bygganmälan.
Åtgärd av den boende: Informera styrelsen om planeringen
och visa hänsyn mot grannarna.

3. Renovering som kräver bygganmälan/bygglov.
Åtgärd av den boende:Ta kontakt med styrelsen och visa upp ansökan
för bygglov. Allt administrativt arbete kring renoveringen måste vara klart
och godkänts av styrelsen innan arbete/renovering få påbörjas.

Glöm inte att visa hänsyn gentemot grannarna!

Information till våra leverantörer

Expandera

Information till våra leverantörer

Vi önskar att samtliga leverantörer ställer ut fakturor till nedanstående fakturaadress:

Bostadsrättsföreningen Roddaren 29
Fastnr 549
Box 1005
831 29 Östersund

Fakturor via e-post
För snabbare handläggningstid och mindre miljöpåverkan rekommenderar vi att fakturorna skickas via e-post till adressen simpleko@ironmountain.com. För att det ska fungera korrekt är det viktigt att följande regler efterföljs:
1) E-postmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
2) Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
3) Bilagan får vara max 2 MB stor
4) Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken
5) Information i rubriken och meddelandetexten i e-postmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
6) Fakturan ska fortfarande vid adressfältet (på fakturan) innehålla "Bostadsrättsföreningen Roddaren 29 Fastnr 549, Box 1005 831 29 Östersund "Historik

Expandera

Historik

OM FÖRENINGEN
Föreningen bildades 1910 med syfte att uppföra bostadshusen på Inedalsgatan och Kronbergsgatan. Den 7 juli samma år skrev föreningen till Stockholms stads byggnadsnämnd och ansökte, ”i enlighet med de af nämnden den 9 sept. 1908 fastställda ritningarna, fortsätta och fullborda ifrågavarande byggnadsföretag”. Husen uppfördes i dåvarande kv Roddaren, därav namnet på föreningen. Namnet Roddaren återfinns idag i grannkvarteret, vilket avgränsas av Kronobergsgatan, Fleminggatan, St Eriksgatan samt Kungsholms strand.

OM HUSEN
Båda husen ritades av ingenjör Josef Norén som, enligt en ny skrivelse till Stockholms stads byggnadsnämnd från 23 augusti 1910, var satt att övervaka arbetena med huset. Förmodligen är det samme Norén som tillsammans med arkitekt Ferdinand Boberg ritade NK-huset. Norén står också bakom de närliggande husen på Inedalsgatan med nuvarande nummer 15, 19 och 21 och husen på Kronobergsgatan 20, 24 och 26, samt byggnaden på hörnet Inedalsgatan, Kronobergsgatan och Kungsholms Strand. Att en ingenjör, inte en utbildad arkitekt, ritade bostadshus var inget ovanligt under perioden. Byggmästare var A. Olsson och Byggherre W Wiklund verkstäder AB.

Alla lägenheter, förutom de fyra i bottenvåningen på Kronbergsgatan har på originalritningen två rum och kök samt jungfrukammare. Den senare tog det lilla fönstret i köket anspråk. I köket fanns också skafferi och garderober. Det fanns redan från början torrklosett i alla lägenheter. Bostäderna värmdes upp med hjälp av en järnspis i köket en fyrkantig kakelugn i det stora rummet samt en rund variant i det mindre. I källaren fanns det matkällare och vedkällare, samt en tvättstuga i huset mot Kronobergsgatans. Mot Inedalsgatan låg två butikslokaler med öppningar mot gatan och lagerlokal mot gården.

1936 drogs centralvärme in och 1945 byggdes hissarna. 1950 samt 1989 målades fasader och fönster om.


Följande text finns i Kungsholmen Västra, del i Stockholmsstadsmuseums inventering av Stockholms byggnader. För våra hus genomfördes denna 1978:

Inedal 7
Inedalsgatan 17, Kronobergsgatan 22
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1908-1 1, arkitekt J Noren, byggherrar W Wiklund
Verkstäder AB & Bostadsföreningen Roddaren, byggmästare A Olsson. 1936 cv. 1945 hiss.

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: naturstenssockel, därovan grå slätputs. Burspråk, vånlist, lisener. Portalomfattning av natursten med reliefdekor i puts. Gardsfasad: gul slatputs. Rött plåttak.

Entre (17): delvis glasad och spröjsad port. Kalkstensgolv, blå väggar. Trapphus med kalkstenstrappa, ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar, de övre råglasade och spröjsade.

Besökt lägenhet bevarar sockel- och bröstpanel, kälat tak, enkeldörrarcmed fyllningar. Kök med marmordiskbank i övrigt moderniserat.

Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: sockel av natursten. Gul slätputs. Bv och lisener bandritsade. Burspråk. Portalomfattning av natursten med reliefdekor. Gardsfasad: gul slatputs.

Entré (22): likt (17).

Lagenhetsstorlekar 1908: enkelrum, 3 rok med jungfrukammare samt butiker på bv i hus I. I hus II 1-3 rok.

Gård: planterad med gångar av storgatsten.

Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbrunt.
TIDENS ARKITEKTUR
Det valda formspråket, och utformningen av bostadsplanerna för de två bostadshusen är mycket tidstypiska och går i linje med omgivande bebyggelse från tiden. Jugend brukar man kalla det formspråk som utformningen av husens fasader influerats av. Det karaktäriseras av böjande former, blomsterornamentik och ljusa putsfärger. Fönsterformerna är också de typiska för jugend, med smårutor upptill och hela fönstersidor nertill. De rundade burspråken är likaså de vanliga på jugendbyggnader. Sverige var inget storland för Jugendarkitekturen. Belgien, Österrike och Katalonien brukar däremot ses som de mest betydande regionerna för detta formspråk.

Byggtekniken var fortfarande mycket hantverksmässig i början av 1900-talet. Först under 1920-talet började man bygga mer industriellt och rationellt. Bostadsbyggandet sköttes under perioden fortfarande till störst del på privata initiativ, antingen gick man ihop i bostadsföreningar som uppförde husen, eller så var det en enskild byggherre eller ett större företag som stod bakom. Staten började på allvar blanda sig i bostadsutformningen under 1920-talet.

OMGIVNINGARNA
Inedalsgatan fick sitt namn 1885 efter det sockerbruk som uppfördes i kvarteret 1869. Det var det första sockerbruket i Sverige som använde det inhemska vitbetssockret. Sockerbruket fick sitt namn, Sockerfabriken Inedal, efter grundarens fru Eufrosyne Smitt, även kallad Ina.

Kronobergsgatan fick också den sitt namn 1885, efter Kronoberget, sedan 1962 kallad Kronobergsparken. Innan regleringen på 1880-talet kallades den biten av gatan som var belägen mellan Fleminggatan och St Göransgatan för Kronkvarnsgränd efter Kronkvarn, efter kronans väderkvarn som en tid stod på bergets topp.

Under 1890-talet började på allvar bebyggandet av västra delen av Kungsholmen som innan dess varit en grönskande utkant. Vid sekelskiftet var fortfarande kvarteren norr om Fleminggatan och väster om S:t Eriksgatan, dvs. sluttningen ner mot Karlbergssjön, obebyggda. St Eriksbron stod färdig 1906 och kunde då ersätta den vevfärja som kopplat ihop Kungsholmen med Altlasområdet fram till dess. På 1950-talet revs denna bro och ersattes av en ny. 1952 stod Fridhemsplans tunnelbanestation klar med sträckningen Hötorget – Vällingby.

Källor:
Kungsholmen västra, bygginventering, Stockholms stadsmuseum 1991
Stockholmskällan: (http://www.stockholmskallan.se/)
HSB (http://www.hsb.se/stockholm/inedal‐16/kvarteret‐inedal?select=2.18071&collapse=true)
Originalritningar och dokument från stadsbyggnadskontoret.

Ytterligare lästips
Kungsholmen östra, bygginventering, Stockholms stadsmuseum 1991
Claes Caldenby, (red.) Att bygga ett land, 1900‐talets svenska arkitektur, Stockholm 1998
Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen, Så byggdes husen 1880‐2000 : arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år, Stockholm 2003.

Klassisk skönlitteratur om Kungshholmen
Lars Bill Lundholm, Kungsholmsmorden
Olov Svedelid, Världen som var Kungsholmen: skärvor ur en barndom
Per‐Anders Fogelström, Mödrar och söner

Kontakta styrelsen i Bostadsrättsföreningen Roddaren 29

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din mejladress

Meddelande till styrelsen