Publicerad: 1 juni 2022

Appen för dig och dina grannar

En brf-hemsida som ingen läser, informationsblad på en överfull anslagstavla, studsande mejltrådar och en rörig granngrupp på Facebook. Känner du igen dig? Då är det dags att övergå till en kommunikationskanal som faktiskt når fram. Där grannar kan interagera med varandra och där styrelsen snabbt når ut med viktigt information. Med Boappa blir styrelsearbetet både enklare och roligare samtidigt som föreningen spar tid, pengar och där engagemanget hos medlemmarna ökar.

Hur många gånger har man inte missat lappen i brevlådan som styrelsen delat ut? Den råkade följa med reklamen ut i pappersåtervinningen, man var bortrest eller så hamnade den på ett bord för att sen mystiskt försvinna. Och hur många gånger har man inte stört sig på att tvättstugan står tom trots att den är bokad, eller att lampan i trapphuset blinkat i över en vecka? Detta är problem som appen Boappa enkelt råder bot på.

Sänker barriären för att ta kontakt

Boappa är Sveriges största app för kommunikation i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar, och används även flitigt av bostadsutvecklare. Boappa öppnar upp för en snabb och enkel kommunikation mellan grannar och styrelse, samtidigt som all dokumentation om föreningen finns sparad på ett ställe. Dessutom digitaliserar appen föreningens bokningssystem vilket gör det möjligt att boka tvättstuga och föreningslokal direkt i mobilen. Man kan även göra felanmälan och hålla sig uppdaterad med viktig information i appen.

"Idag bär det emot att knacka på hos en granne för att be om hjälp, det kan kännas lite påträngande. Men att leta upp grannens telefonnummer för att ringa känns inte heller rätt. Om det däremot finns en chatt för just grannkommunikation så sänks barriären för att ta kontakt och det skapas enkelt en fin och hjälpsam gemenskap i föreningen. Om man dessutom synliggör styrelsens arbete kan fler medlemmar känna sig delaktiga i föreningen beslut, vilket bidrar till ett ökat intresse för föreningsfrågor och underlättar rekryteringen av nya styrelseledamöter", berättar Sofie von Krusenstierna, marknadschef på Boappa.

Grannarna får bättre koll och styrelsens arbete blir enklare. Boappa är även ofta ett billigare alternativ än föreningens befintliga kommunikationskanaler. I Boappa ingår allt, även en extern hemsida för mäklare och spekulanter, detta till en kostnad på mellan 2000-6000 kr/år. Boappa är helt gratis för brf-kunder hos SBAB och medlemmar hos Bostadsrätterna men alla föreningar har tre månaders gratis testperiod.

Boappa i nybyggnadsprojekt

Under den senaste tiden har intresset för Boappa ökat kraftigt hos bostadsutvecklare och trenden ser ut att fortsätta.

"Genom att använda Boappa redan under projektfasen kan bostadsutvecklare uppdatera sina köpare under byggets gång och skapa en granngemenskap redan innan inflytt. Dessutom får bostadsutvecklarna en direktkontakt med sina slutkunder vilket gör att de stärker sitt varumärke. När bostäderna sedan står färdiga lämnas appen enkelt över till den nya styrelsen som blir administratörer för föreningen."

Med Boappa blir boendet hållbart ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv men framförallt ur ett socialt perspektiv. Grannar får bättre koll och kommunikationen underlättas - ett tryggare och trevligare grannskap helt enkelt.