Välkommen till Bankeböte Fritidsområdes Samfällighet

Bankeböte Fritidsområdes Samfällighet är en samfällighetsförening i Norrköping, Östergötlands län.

Bankeböte Fritidsområdes Samfällighet
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Bankeböte Fritidsområdes Samfällighetsförening förvaltar 4 gemensamhetsanläggningar (Vattenförsörjning, grönområden inkl badbrygga, vägar, och båtbrygga) inom området.

Styrelsen sköter samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med SFL, stadgar och beslut tagna av stämman. Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållanden till tredje man.

Medlemmar i samfällighetsföreningen utgörs av berörda fastighetsägare.

Det här är vår förening.

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande