Välkommen till Ärtholmens Sommarstad

Ärtholmens Sommarstad är en samfällighetsförening i Malmö.

Ärtholmens Sommarstad
SBAB illustration