information illustrationDenna förening är inte aktiverad i Boappa

Innehållet på föreningshemsidan kan enkelt ändras genom att aktivera föreningen i Boappa. Läs mer här

Välkommen till Ålsta-Korsmyra Sportstugeförening

Ålsta-Korsmyra Sportstugeförening är en samfällighetsförening i Tungelsta.

Ålsta-Korsmyra Sportstugeförening