Välkommen till Älgeby

Älgeby är en samfällighetsförening i Brottby.

Älgeby
SBAB illustration

Det här är vår förening. *

Älgeby ligger i Vallentuna kommun norr om Stockholm. Området består till största delen av fritidshus men här finns även permanentboende familjer.

VINTERVÄGSANSVARIG: Presenteras hösten 2023

STYRELSE: 072-79 18697
Ordförande: Roland Ahl
Vice ordförande: Tomas Bergius
Sekreterare: Max Wikström
Kassör: Daniel Lill
Ansvarig vatten: Tomas Bergius, 073-910 90 93
Ledamot, ansvarig data: Johan Östman
Suppleant: Liza Johansson
Suppleant: Anna Lenard

Det här är vår förening. *

Föreningens dokument. *

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument. *

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande