Välkommen till Älgeby

Älgeby är en samfällighetsförening i Brottby.

Älgeby
SBAB illustration

Det här är vår förening.

Älgeby ligger i Vallentuna kommun norr om Stockholm. Området består till största delen av fritidshus men här finns även ett växande antal permanentboende familjer.

VINTERVÄGSANSVARIG: Jenny Ekman, 072-500 70 71

STYRELSE: 072-79 18697
Ordförande: Rune Jonasson
Sekreterare: Jenny Ekman
Kassör: Roland Ahl
Ledamot, ansvarig vatten: Tomas Bergius, 073-910 90 93
Ledamot, ansvarig data: Johan Östman
Suppleant: Liza Johansson
Suppleant: Mikael Frölund

Det här är vår förening.

Föreningens dokument.

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument.

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande